Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, menu 290, artykuł 11860 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 c i ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku LION ENERGY GROUP SP. Z O. O. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 4 MW, przewidzianej do realizacji na części działki nr geod. 184/5, obręb Goniczki, gm. Września.

zawiadamiam,

że pismem znak: WGA.6730.99.2024 z dnia 24 maja 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał projekt przedmiotowej decyzji do następujących instytucji uzgadniających:

 

  1. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,

  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni,

  3. Starostwa Powiatowego we Wrześni

  4. Referatu Komunalnego Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego tut. Urzędu,

  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Poznaniu.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. urzędu pod nr 61 640 40 38, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 24 maja 2024 r.

 

 

wykonujący zadania i kompetencje

Burmistrza Miasta i Gminy Września

/Artur Mokracki/

 

 

Metryka

sporządzono
2024-05-24 przez Frontczak Renata
udostępniono
2024-05-24 13:31 przez Frontczak Renata
zmodyfikowano
2024-05-24 13:32 przez Frontczak Renata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
343
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.