Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, menu 290, artykuł 11856 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977) oraz art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia,

że 24 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733.10.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wojska Polskiego we Wrześni wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr geod. 1239, 1248/1, 1263/1, 1267, 1269/4, 1263/12, 1247/4, 1263/8, 1271/13 oraz na działkach nr geod. 1270, 1258/6, 1270/1, obręb Września, gmina Września.

W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą uzyskać informację w sprawie wydania przedmiotowej decyzji telefonicznie w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00) pod numerem tel. (61) 640 40 31.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie ze skutkiem prawnym doręczenia decyzji dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 24 maja 2024 r.
wykonujący zadania i kompetencje

Burmistrza Miasta i Gminy Września

/Artur Mokracki/

 

 

 

  1.  

 

 

Metryka

sporządzono
2024-05-24 przez Frontczak Renata
udostępniono
2024-05-24 12:45 przez Frontczak Renata
zmodyfikowano
2024-05-24 12:45 przez Frontczak Renata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
302
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.