Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września - 2020 r., menu 276, artykuł 3092 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września

Września, dn. 18 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz. U. 2020, poz. 833 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września” wraz z niezbędną dokumentacją stanowiącą opinie właściwych organów oraz Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września -
ul Ratuszowa 1, 62-300 Września w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym oraz zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Września ().

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Miasta i Gminy Września – ul. Ratuszowa 1,
    62-300 Września;

  • ustnie do protokołu – zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Termin składania uwag i wniosków w powyższej sprawie wynosi 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od dnia 18 czerwca 2020r. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/-/Tomasz Kałużny

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2020-06-17 przez Jakub Goc
udostępniono
2020-06-17 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-24 08:29 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1605
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.