Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Września Finanse Gminy Zmiany Budżetowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE NR 307/2014 - Zmiany Budżetowe, menu 250, artykuł 4581 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zmiany Budżetowe

ZARZĄDZENIE NR 307/2014

Zarządzenie nr 307
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 20 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2014 dokonuje się zmian:
1.
1) Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 2.904,00 zł do wysokości 130.465.724,97 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 116.387.193,97 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 14.078.531,00 zł.
2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.336.715,97 zł.
2.
1) Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 2.904,00 zł do wysokości 140.581.795,97 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 115.878.359,54 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 24.703.436,43 zł.
2) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.336.715,97 zł.

§ 2.
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 1A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1A do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

 

Metryka

sporządzono
2014-11-21 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2014-11-21 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-01 08:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
630

Lista powiązanych aktualności

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.