Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 186, strona 9 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:55

ZARZĄDZENIE Nr 82/2018

ZARZĄDZENIE NR 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do pierwszych przetargów. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 19.000,00 zł do pierwszego przetargu na sprzedaż
Data wytworzenia 2018-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:53

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018

ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: przygotowania zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września zarządza, co następuje: § 1 1. W związku z planowanym przygotowaniem zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok
Data wytworzenia 2018-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:51

ZARZĄDZENIE Nr 85/2018

ZARZĄDZENIE Nr 85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.
Data wytworzenia 2018-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:50

ZARZĄDZENIE Nr 86/2018

ZARZĄDZENIE NR 86 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w miejscowości Gutowo Małe. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r.
Data wytworzenia 2018-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:50

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018

ZARZĄDZENIE NR 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej
Data wytworzenia 2018-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:49

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 i 130) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Data wytworzenia 2018-04-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 11:47

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018

Zarządzenie nr 90 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 60, 573, 1909) w związku z art.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.