Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 186, strona 7 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-03-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:31

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018

ZARZĄDZENIE Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczególowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
Data wytworzenia 2018-03-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:26

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018

ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 1) Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych - przewodniczący komisji, 2) Monika Musielak - Inspektor
Data wytworzenia 2018-03-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:25

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018

ZARZĄDZENIE NR 63 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXIX/389/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, zarządza się, co następuje:
Data wytworzenia 2018-03-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:25

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018

ZARZĄDZENIE Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczególowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 poz.
Data wytworzenia 2018-03-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:24

ZARZĄDZENIE Nr 65/2018

ZARZĄDZENIE NR 65 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości 2/82 w prawie użytkowania wieczystego
Data wytworzenia 2018-03-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:23

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018

ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-03-12, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:22

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018

Zarządzenie nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 marca 2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
Data wytworzenia 2018-03-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:21

ZARZĄDZENIE Nr 68/2018

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) i Uchwały nr XXXI/413/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych
Data wytworzenia 2018-03-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:21

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018

ZARZĄDZENIE Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) i Uchwały nr XXXI/413/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych
Data wytworzenia 2018-03-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:20

ZARZĄDZENIE Nr 70/2018

ZARZĄDZENIE Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) i Uchwały nr XXXI/413/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.