Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 186, strona 5 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-02-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:54

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018

ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 lutego 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
Data wytworzenia 2018-02-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:53

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:52

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018

ZARZĄDZENIE Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:52

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018

ZARZĄDZENIE Nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:51

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018

ZARZĄDZENIE Nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 17,25 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje
Data wytworzenia 2018-02-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:51

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018

ZARZĄDZENIE NR 46 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości 2/82 w prawie użytkowania
Data wytworzenia 2018-02-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:50

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018

ZARZĄDZENIE NR 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 lutego 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wrzosowej. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat: - nieruchomość stanowiącą działkę nr geod.
Data wytworzenia 2018-02-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:50

ZARZĄDZENIE Nr 48/2018

ZARZĄDZENIE NR 48 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: dzierżawy straganów i pawilonów handlowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim położonym we Wrześni przy ulicy Kościelnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
Data wytworzenia 2018-02-23, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:49

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018

Zarządzenie nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 60, 573, 1909) w związku z art.
Data wytworzenia 2018-02-23, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 12:48

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018

ZARZĄDZENIE Nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), w związku z uchwałą Nr XXVI/369/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r.
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 Przejdź do strony 9
5 / 33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.