Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 186, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:48

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018

ZARZĄDZENIE Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września w wysokości 543,23 zł miesięcznie
Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:46

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018

ZARZĄDZENIE NR 12 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania
Data wytworzenia 2018-01-11, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:45

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018

ZARZĄDZENIE Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.
Data wytworzenia 2018-01-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:44

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018

Zarządzenie nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź.
Data wytworzenia 2018-01-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:43

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018

Zarządzenie nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/369/2017 Rady Miejskiej we
Data wytworzenia 2018-01-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:42

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018

ZARZĄDZENIE Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2018 Na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy
Data wytworzenia 2018-01-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:41

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018

ZARZĄDZENIE Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2018 oraz specjalności i formy kształcenia Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy
Data wytworzenia 2018-01-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:40

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018

ZARZĄDZENIE Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.
Data wytworzenia 2018-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:39

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018

ZARZĄDZENIE Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust.1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1610 ze zm.) w związku z §8 ust. 3 i §9 Uchwały nr XXIX/395/2017 Rady Miejskiej
Data wytworzenia 2018-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:38

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018

ZARZĄDZENIE Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wykazu budynków komunalnych Gminy Września wyłączonych ze sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w związku z §6 ust. 4 Uchwały nr XXIX/395/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
2 / 33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.