Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 - Rocznik 2018, menu 186, artykuł 5002 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018

ZARZĄDZENIE NR 41
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z 13 lutego 2018 r.

w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 30, poz. 567), zarządza się co następuje:

§1. Obciąża się działkę nr 2 położoną w miejscowości Bierzglin, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1F/00020984/1 stanowiącą własność Gminy Września, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako:
- działka nr 195/29, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00032603/4, obręb Gutowo Wielkie,
- działka nr 195/51 i nr 195/48 zapisane w księdze wieczystej nr PO1F/00029721/3, obręb Gutowo Wielkie,
- działek nr 1315/3, nr 1316/9, nr 1316/11, nr 1317/1, nr 1317/6 zapisane w księdze wieczystej nr PO1F/00041331/2, obręb Września,
- działki nr 1314/1 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00003748/0, obręb Września,
- działki nr 1314/2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00019367/0, obręb Września.
§2. Obowiązek urządzenia i utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonania określonej w §1 służebności obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości władnących określonych w §1.
§3. Określona w §1 służebność obejmuje części działki nr 2 obręb Bierzglin stanowiącą pas gruntu o powierzchni 0,0433 ha. Szczegółowy przebieg (zakres) przedmiotowej służebności określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszego zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

Metryka

sporządzono
2018-02-15 przez
udostępniono
2018-02-15 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-01 12:54 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
266
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.