Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 8 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-10-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:55

ZARZĄDZENIE Nr 206/2019

ZARZĄDZENIE NR 206 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
Data wytworzenia 2019-10-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:54

ZARZĄDZENIE Nr 207/2019

ZARZĄDZENIE Nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21 października 2019 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 52,53 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2019 r., poz. 1696, ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje
Data wytworzenia 2019-11-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:54

ZARZĄDZENIE NR 208/2019

Zarządzenie nr 208 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-11-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:53

ZARZĄDZENIE Nr 209/2019

ZARZĄDZENIE NR 209 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drugim przetargu. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 11.200,00 zł do drugiego przetargu na sprzedaż następującej
Data wytworzenia 2019-11-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:53

ZARZĄDZENIE NR 210/2019

Zarządzenie nr 210 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1. W planie dochodów i wydatków
Data wytworzenia 2019-11-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:49

ZARZĄDZENIE NR 211/2019

Zarządzenie nr 211 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 - 2040 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 - 2040
Data wytworzenia 2019-11-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:48

ZARZĄDZENIE NR 212/2019

ZARZĄDZENIE Nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2020 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje: §1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2020 rok. §2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2020 rok wraz z
Data wytworzenia 2019-11-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:46

ZARZĄDZENIE Nr 213/2019

ZARZĄDZENIE Nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Na podstawie §2 ust. 7 Uchwały IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2019r., poz. 9078) zarządza się, co następuje: §
Data wytworzenia 2019-11-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:23

ZARZĄDZENIE Nr 214/2019

ZARZĄDZENIE Nr 214 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Na podstawie §2 ust. 7 Uchwały IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2019r., poz. 9078), w związku z §5 i §6 Zarządzenia
Data wytworzenia 2019-11-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:22

ZARZĄDZENIE Nr 215/2019

ZARZĄDZENIE Nr 215 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: wykazu budynków komunalnych Gminy Września wyłączonych ze sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), §6 ust. 6 Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.