Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:01

ZARZĄDZENIE Nr 186/2019

ZARZĄDZENIE Nr 186 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2019 rok. Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136) zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:01

ZARZĄDZENIE Nr 187/2019

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 188/2019

ZARZĄDZENIE NR 188 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/0050776/9. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bierzglinku oznaczonej
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 189/2019

ZARZĄDZENIE NR 189 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 190/2019

ZARZĄDZENIE NR 190 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości
Data wytworzenia 2019-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:00

ZARZĄDZENIE NR 191/2019

Zarządzenie nr 191 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-09-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:59

ZARZĄDZENIE Nr 192/2019

ZARZĄDZENIE Nr 192 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-10-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:59

ZARZĄDZENIE NR 193/2019

Zarządzenie nr 193 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-10-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:58

ZARZĄDZENIE Nr 194/2019

ZARZĄDZENIE NR 194 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: oddania w dzierżawę pawilonu handlowego nr 3 na Targowisku Miejskim przy ulicy Kościelnej we Wrześni. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się oddać w dzierżawę na czas określony od 01 października 2019 r.
Data wytworzenia 2019-10-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 14:58

ZARZĄDZENIE NR 195/2019

Zarządzenie nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.