Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 5 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-08-22, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:05

ZARZĄDZENIE Nr 176/2019

Zarządzenie nr 176 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, Pani Magdalenie Sobczak - Jankiewicz upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
Data wytworzenia 2019-09-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:05

ZARZĄDZENIE NR 177/2019

Zarządzenie nr 177 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1. W planie dochodów i wydatków
Data wytworzenia 2019-09-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:04

ZARZĄDZENIE Nr 178/2019

ZARZĄDZENIE Nr 178 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego" w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) w związku z art. 273 ust. 2 i art. 274 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-nansach publicznych (t.j. Dz.
Data wytworzenia 2019-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:04

ZARZĄDZENIE NR 179/2019

Zarządzenie nr 179 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:04

ZARZĄDZENIE Nr 180/2019

ZARZĄDZENIE Nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:03

ZARZĄDZENIE Nr 181/2019

ZARZĄDZENIE Nr 181 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:02

ZARZĄDZENIE Nr 182/2019

ZARZĄDZENIE Nr 182 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: § 1. Na wniosek Pani Katarzyny Rzymskiej wyraża się zgodę, na udzielenie dotacji, dla Niepublicznego Przedszkola English House
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:02

ZARZĄDZENIE Nr 183/2019

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 poz. 506) w związku z uchwałą Nr XXXIII/444/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:01

ZARZĄDZENIE Nr 184/2019

ZARZĄDZENIE NR 184 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: przyznawania dodatków wyrównawczych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
Data wytworzenia 2019-09-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:01

ZARZĄDZENIE Nr 185/2019

ZARZĄDZENIE NR 185 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044188/5. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Białężycach
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 25 Przejdź do strony 9
5 / 25
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.