Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 4 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-08-01, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:14

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019

Zarządzenie nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
Data wytworzenia 2019-08-02, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:14

ZARZĄDZENIE Nr 167/2019

ZARZĄDZENIE Nr 167 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 6 sierpnia 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr „9", znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 16,56 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
Data wytworzenia 2019-08-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:14

ZARZĄDZENIE Nr 168/2019

ZARZĄDZENIE Nr 168 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Data wytworzenia 2019-08-12, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:09

ZARZĄDZENIE NR 169/2019

Zarządzenie nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1. W planie dochodów i wydatków
Data wytworzenia 2019-08-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:08

ZARZĄDZENIE Nr 170/2019

ZARZĄDZENIE Nr 170 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) w związku z art. 272 ust. 1 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje: § 1 1.
Data wytworzenia 2019-08-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:08

ZARZĄDZENIE Nr 171/2019

ZARZĄDZENIE NR 171 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się wynająć w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej część
Data wytworzenia 2019-08-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:06

ZARZĄDZENIE NR 172/2019

Zarządzenie nr 172 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1. W planie dochodów i wydatków
Data wytworzenia 2019-08-22, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:06

ZARZĄDZENIE NR 173/2019

Zarządzenie nr 173 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1. Wydatki budżetu wynoszą 244.
Data wytworzenia 2019-08-22, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:06

ZARZĄDZENIE Nr 174/2019

ZARZĄDZENIE Nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Moniki Broniarczyk na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządza się, co następuje: § 1. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje powierzenie Pani Monice Broniarczyk stanowiska wicedyrektora
Data wytworzenia 2019-08-22, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 15:05

ZARZĄDZENIE Nr 175/2019

Zarządzenie nr 175 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. Poz. 1390 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
4 / 25
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.