Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 23 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-05-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:54

ZARZĄDZENIE Nr 110/2019

ZARZĄDZENIE NR 110 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się wynająć w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej część działki
Data wytworzenia 2019-05-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:53

ZARZĄDZENIE Nr 111/2019

ZARZĄDZENIE NR 111 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości stanowiącej Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej
Data wytworzenia 2019-05-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:51

ZARZĄDZENIE Nr 112/2019

ZARZĄDZENIE NR 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości 2/20
Data wytworzenia 2019-05-27, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:50

ZARZĄDZENIE Nr 113/2019

ZARZĄDZENIE NR 113 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marca 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich najmu na okres
Data wytworzenia 2019-05-27, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:48

ZARZĄDZENIE NR 114/2019

Zarządzenie nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1. W planie dochodów i wydatków budżetu
Data wytworzenia 2019-05-27, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:34

ZARZĄDZENIE Nr 115/2019

ZARZĄDZENIE NR 115 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00036594/5. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Psarach Małych oznaczonej
Data wytworzenia 2019-05-27, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 116/2019

ZARZĄDZENIE NR 116 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się wynająć w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej część działki
Data wytworzenia 2019-05-29, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:29

ZARZĄDZENIE Nr 117/2019

ZARZĄDZENIE NR 117 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 18.700,00 zł do pierwszego przetargu na sprzedaż następującej
Data wytworzenia 2019-05-29, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 118/2019

ZARZĄDZENIE Nr 118 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje przeniesienie pani Ireny Skorupskiej nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych i
Data wytworzenia 2019-06-04, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:26

ZARZĄDZENIE Nr 119/2019

ZARZĄDZENIE NR 119 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu
23 / 25
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.