Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 22 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-05-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:13

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019

ZARZĄDZENIE NR 100 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 maja 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Data wytworzenia 2019-05-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:09

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019

ZARZĄDZENIE Nr 101 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-05-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:08

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019

ZARZĄDZENIE NR 102 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, a której prawo użytkowania wieczystego przysługuje PKP S.A., położonej we Wrześni oznaczonej jako działka nr geod 929/29. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
Data wytworzenia 2019-05-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:08

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019

ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kosynierów i Kopernika. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie przetargu ustnego ograniczonego, na czas nieoznaczony, następującą
Data wytworzenia 2019-05-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:07

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019

ZARZĄDZENIE NR 104 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 maja 2019 r. w sprawie: nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, na okres do 3 lat, położonych we Wrześni, przy ul. Kościuszki 20B. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Postanawia się przeznaczyć do oddania w najem, na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym,
Data wytworzenia 2019-05-15, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:07

ZARZĄDZENIE NR 105/2019

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-05-15, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:04

ZARZĄDZENIE Nr 106/2019

ZARZĄDZENIE Nr 106 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2019r. w sprawie: zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem. Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2019-05-15, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 10:02

ZARZĄDZENIE Nr 107/2019

ZARZĄDZENIE NR 107 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości stanowiącej Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej
Data wytworzenia 2019-05-15, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:59

ZARZĄDZENIE Nr 108/2019

ZARZĄDZENIE NR 108 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00050367/9. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości 1/4 w prawie własności
Data wytworzenia 2019-05-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 09:57

ZARZĄDZENIE NR 109/2019

Zarządzenie nr 109 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
22 / 25
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.