Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 20 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:16

ZARZĄDZENIE Nr 80/2019

ZARZĄDZENIE NR 80 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:15

ZARZĄDZENIE Nr 81/2019

ZARZĄDZENIE NR 81 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego (przy rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki). Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się oddać w najem w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 miesięcy:
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:15

ZARZĄDZENIE Nr 82/2019

ZARZĄDZENIE NR 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się oddać w najem w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej działkę
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:14

ZARZĄDZENIE Nr 83/2019

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:13

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019

ZARZĄDZENIE NR 84 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego własność Gminy Września. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:12

ZARZĄDZENIE Nr 85/2019

ZARZĄDZENIE Nr 85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 12 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:12

ZARZĄDZENIE Nr 86/2019

ZARZĄDZENIE NR 86 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 04 kwietnia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wielkopolskiej 1. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się oddać w najem w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat: - część nieruchomości stanowiącej
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:12

ZARZĄDZENIE Nr 87/2019

ZARZĄDZENIE Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządza się, co następuje: §1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369,
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:08

ZARZĄDZENIE Nr 88/2019

ZARZĄDZENIE NR 88 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Opieszyn. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r.
Data wytworzenia 2019-04-15, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:08

ZARZĄDZENIE NR 89/2019

Zarządzenie nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.