Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 19 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:28

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się oddać w najem w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej działkę
Data wytworzenia 2019-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:28

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019

ZARZĄDZENIE Nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 i z 2018 r.
Data wytworzenia 2019-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:27

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019

ZARZĄDZENIE Nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
Data wytworzenia 2019-03-21, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:27

ZARZĄDZENIE Nr 73/2019

ZARZĄDZENIE Nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.
Data wytworzenia 2019-03-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:26

ZARZĄDZENIE Nr 74/2019

ZARZĄDZENIE Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 marca 2019 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej: 25,10 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: §
Data wytworzenia 2019-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:25

ZARZĄDZENIE NR 75/2019

Zarządzenie nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2018 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm) zarządza się co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni dokumenty: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków
Data wytworzenia 2019-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:23

ZARZĄDZENIE Nr 76/ 2019

ZARZĄDZENIE Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 ust. 2 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:22

ZARZĄDZENIE Nr 77/2019

ZARZĄDZENIE Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:21

ZARZĄDZENIE NR 78/2019

Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:20

ZARZĄDZENIE Nr 79/2019

ZARZĄDZENIE NR 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.