Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 16 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-02-08, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:11

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019

ZARZĄDZENIE Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Data wytworzenia 2019-02-08, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:09

ZARZĄDZENIE Nr 41/2019

ZARZĄDZENIE Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2019 rok. Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136) zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-02-08, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:08

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2019 oraz specjalności i formy kształcenia Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r.
Data wytworzenia 2019-02-08, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:07

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019

ZARZĄDZENIE Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą XXXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018
Data wytworzenia 2019-02-08, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:05

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019

ZARZĄDZENIE Nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni
Data wytworzenia 2019-02-13, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:02

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019

ZARZĄDZENIE Nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.
Data wytworzenia 2019-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 12:01

ZARZĄDZENIE NR 46/2019

Zarządzenie nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:58

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019

ZARZĄDZENIE NR 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się wynająć w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 3 dni: - część nieruchomości stanowiącej część działki
Data wytworzenia 2019-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:58

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie konkursu ofert na wybór w 2019 r. realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2019-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 11:55

ZARZĄDZENIE Nr 49/2019

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.