Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 13 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:31

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019

ZARZĄDZENIE Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 9 stycznia 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Warszawskiej 7 o powierzchni użytkowej: 84,80 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Data wytworzenia 2019-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:31

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019

Zarządzenie nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019r. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723, 1365) w związku z art.
Data wytworzenia 2019-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:30

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019

Zarządzenie nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019r. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723, 1365) w związku z art.
Data wytworzenia 2019-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:29

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019

Zarządzenie nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650,723 i 1365) oraz Uchwały Nr XXXVII/477/2018
Data wytworzenia 2019-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:28

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019

Zarządzenie nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650,723 i 1365) oraz Uchwały XXXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni
Data wytworzenia 2019-01-08, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:26

ZARZĄDZENIE NR 16/2019

ZARZĄDZENIE Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:21

ZARZĄDZENIE Nr 17/2019

ZARZĄDZENIE Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 Postanawia się wynająć na czas nieoznaczony lokal użytkowy położony w Psarach Polskich 126, o powierzchni użytkowej:
Data wytworzenia 2019-01-11, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:21

ZARZĄDZENIE Nr 18/2019

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia sposobu zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Września. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) §1. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Września zagospodarowuje się z zastrzeżeniem § 2 w następujący sposób:
Data wytworzenia 2019-01-18, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:19

ZARZĄDZENIE NR 19/2019

Zarządzenie nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-01-18, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:16

ZARZĄDZENIE NR 20/2019

ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania z samochodów służbowych, ciągników rolniczych i kosiarek samobieżnych stanowiących własność Gminy Września Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 Ustala się normy maksymalnego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.