Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 185, strona 12 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:40

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) zarządzam, co następuje: §1 Dokonuje się zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:39

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ) zarządzam, co następuje: §1 Dokonuje się zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:39

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 2 stycznia 2019 roku Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 1) Jan Krotoszyński - Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego - przewodniczący komisji, 2) Monika Musielak - Inspektor
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:38

ZARZĄDZENIE NR 4/2019

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:37

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:36

ZARZĄDZENIE NR 6/2019

ZARZĄDZENIE Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:35

ZARZĄDZENIE NR 7/2019

ZARZĄDZENIE Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 i z 2018 r.
Data wytworzenia 2019-01-03, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:34

ZARZĄDZENIE NR 8/2019

ZARZĄDZENIE Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września w wysokości 612,28 zł miesięcznie
Data wytworzenia 2019-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:33

ZARZĄDZENIE NR 9/2019

ZARZĄDZENIE Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.
Data wytworzenia 2019-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-09-22 13:32

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019

ZARZĄDZENIE Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2019 Na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.