Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2020, menu 184, strona 8 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2020

Data wytworzenia 2020-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:30

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

Zarządzenie nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
Data wytworzenia 2020-01-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:29

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2020-01-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:29

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020

ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców. Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Data wytworzenia 2020-01-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:29

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020

ZARZĄDZENIE Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2020 rok. Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i
Data wytworzenia 2020-01-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020

ZARZĄDZENIE Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2020. Na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy
Data wytworzenia 2020-01-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020

ZARZĄDZENIE Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty, ul. Szkolna 1, 62-300 Września. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.
Data wytworzenia 2020-01-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020

Zarządzenie nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, a także do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczenia majątkowego.
Data wytworzenia 2020-01-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020

Zarządzenie nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń dobry start, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
Data wytworzenia 2020-01-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020

Zarządzenie nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania tytułów wykonawczych Na podstawie 20 ust.
Data wytworzenia 2020-01-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:28

ZARZĄDZENIE Nr 18/2020

Zarządzenie nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym również do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, wydawania decyzji administracyjnych
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.