Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2020, menu 184, strona 7 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2020

Data wytworzenia 2020-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 135/2020

ZARZĄDZENIE Nr 135 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2020-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 134/2020

ZARZĄDZENIE Nr 134 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2020-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:31

ZARZĄDZENIE Nr 133/2020

ZARZĄDZENIE Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Pana Pawła Skrzypczaka na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje powierzenie
Data wytworzenia 2020-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:31

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

ZARZĄDZENIE Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września w wysokości 684,94 zł miesięcznie
Data wytworzenia 2020-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:31

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Data wytworzenia 2020-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:31

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020

Zarządzenie nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wprowadzonym Zarządzeniem nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia
Data wytworzenia 2020-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:31

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020

ZARZĄDZENIE NR 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00007382/4. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Gutowie Małym oznaczonej
Data wytworzenia 2020-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:30

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

ZARZĄDZENIE NR 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału w wysokości
Data wytworzenia 2020-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:30

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020

Zarządzenie nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i z 2020 r.
Data wytworzenia 2020-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:30

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

ZARZĄDZENIE NR 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 504.000,00 zł do pierwszego przetargu na sprzedaż
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.