Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2020, menu 184, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2020

Data wytworzenia 2020-10-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:34

ZARZĄDZENIE Nr 142/2020

Zarządzenie nr 142 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 (PDF, 299 KB)
Data wytworzenia 2020-10-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:34

ZARZĄDZENIE Nr 141/2020

ZARZĄDZENIE Nr 141 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2020 rok. Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu
Data wytworzenia 2020-03-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:33

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020

ZARZĄDZENIE NR 52 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1, pkt. 7a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2020-01-23, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:33

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Na podstawie art.
Data wytworzenia 2020-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:33

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Data wytworzenia 2020-09-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:33

ZARZĄDZENIE Nr 140/2020

ZARZĄDZENIE NR 140 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 września 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Postanawia się wynająć w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 1 dzień: - część nieruchomości stanowiącej część
Data wytworzenia 2020-09-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 139/2020

ZARZĄDZENIE NR 139 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 września 2020 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020248/0. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako
Data wytworzenia 2020-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 138/2020

ZARZĄDZENIE NR 138 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 49/11 o pow. 0,2131 ha położonej w Psarach Polskich stanowiącej ulicę Bazyliową. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r.
Data wytworzenia 2020-09-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 137/2020

ZARZĄDZENIE NR 137 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków Gminy Września Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
Data wytworzenia 2020-09-22, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 09:32

ZARZĄDZENIE Nr 136/2020

Zarządzenie nr 136 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) zarządza się co następuje: § 1.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.