Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o podatkach lokalnych Podatki lokalne w 2019 r. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje/deklaracje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje/deklaracje, menu 154, artykuł 1338 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje/deklaracje

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104).

 3. Uchwała nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 7673).

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Uwaga!!!

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Z dniem 1 lipca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104), które określa nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych podane niżej:

 • IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

 • ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 

 • ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

 • ZIN-3- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 

Ujednolicone wzory w/w informacji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku:

strona-18244-title4_Rocznik_2015_Uchwala_Nr_XII1592015_Rady_Miejskiej_we_Wrzesni_z_dnia_30_listopada_2015_roku_.html

 

 • IN – informacja na podatek od nieruchomości 

 • IN-Z – załącznik do informacji na podatek od nieruchomości

Druki interaktywne:

 • IN – informacja na podatek od nieruchomości

 • IN-Z – załącznik do informacji na podatek od nieruchomości

Od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych i mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

 • I rata – do dnia 15 marca,

 • II rata płatna - do dnia 15 maja,

 • III rata płatna - do dnia 15 września,

 • IV rata płatna - do dnia 15 listopada.

na indywidualny rachunek podatnika lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Września: 24 9681 0002 0011 1474 2000 0020 (jeżeli nieruchomość znajduje się na wsi) lub 66 9681 0002 0011 1474 2000 0040 (jeżeli nieruchomość znajduje się w mieście).

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-07-15 przez Jakub Goc
udostępniono
2019-07-15 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-16 15:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
859
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.