Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o podatkach lokalnych Podatki lokalne w 2019 r. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje/deklaracje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości - osoby prawne - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje/deklaracje, menu 154, artykuł 1330 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje/deklaracje

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104).

 3. Uchwała nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 03.12.2015 r., poz. 7673).

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Uwaga!!!

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Z dniem 1 lipca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104), które określa nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych podane niżej:

 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 

 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 

 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

Ujednolicone wzory w/w deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku:

strona-18244-title4_Rocznik_2015_Uchwala_Nr_XII1592015_Rady_Miejskiej_we_Wrzesni_z_dnia_30_listopada_2015_roku_.html

 

 • DN - deklaracja na podatek od nieruchomości

 • DN-Z1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DN-Z2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DN-Z3 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Druki interaktywne:

 • DN - deklaracja na podatek od nieruchomości

 • DN-Z1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DN-Z2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DN-Z3 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

Od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości od osób osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku wpłaty należy dokonać na ogólny rachunek podatku od nieruchomości nr 87 9681 0002 0011 1474 2000 0050 z dokładnym opisem tytułu wpłaty. Każda kolejna wpłata powinna być dokonywana na indywidualny rachunek podatnika.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2019-07-15 przez
udostępniono
2019-07-15 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-16 15:37 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1140
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.