Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, menu 116, strona 3 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-05-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:44

Uchwała Nr XXIV/321/2017

UCHWAŁA NR XXIV/321/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:44

Uchwała Nr XXIV/326/2017

Uchwała Nr XXIV/326/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września. Na podstawie art. 19 ust. 8, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: §1 Uchwala się Aktualizację Projekt Założeń
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:44

Uchwała Nr XXIV/327/2017

Uchwała Nr XXIV/327/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011 – 2020” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: §1.
Data wytworzenia 2017-06-22, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:43

Uchwała XXIV/329/2017

Uchwała XXIV/329/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016
Data wytworzenia 2017-04-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:43

Uchwała Nr XXIV/330/2017

Uchwała Nr XXIV/330/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.
Data wytworzenia 2017-07-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:43

Uchwała Nr XXV/ 331/2017

UCHWAŁA Nr XXV/331/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-07-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:43

Uchwała Nr XXV/332/2017

UCHWAŁA Nr XXV/332/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-07-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:42

Uchwała Nr XXV/333/2017

Uchwała nr XXV/333/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.
Data wytworzenia 2017-07-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:42

Uchwała Nr XXV/334/2017

UCHWAŁA NR XXV/334/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
Data wytworzenia 2017-07-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:42

Uchwała Nr XXV/335/2017

UCHWAŁA NR XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część E Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
3 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.