Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, menu 116, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:46

Uchwała Nr XXIV/317/2017

UCHWAŁA NR XXIV/317/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020". Na podstawie art. 87 ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala,
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:46

Uchwała Nr XXIV/318/2017

Uchwała nr XXIV/318/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:46

Uchwała Nr XXIV/319/2017

UCHWAŁA NR XXIV/319/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:46

Uchwała Nr XXIV/322/2017

UCHWAŁA NR XXIV/322/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:46

Uchwała Nr XXIV/323/2017

Uchwała Nr XXIV/323/17 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Psary Polskie, stanowiącego załącznik nr 24 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.10.1996r. w sprawie Statutu Sołectw na terenie Gminy Września, Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:45

Uchwała nr XXIV/324/2017

UCHWAŁA NR XXIV/324/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. W mieście Września, istniejącą ulicę Jana III Sobieskiego (nazwa nadana uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr IX/129/2015
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:45

Uchwała Nr XXIV/325/2017

UCHWAŁA Nr XXIV/325/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie - Słomowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1957 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 8 ust 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:45

Uchwała Nr XXIV/328/2017

UCHWAŁA NR XXIV/328/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna”. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:45

Uchwała Nr XXIV/316/2017

Uchwała Nr XXIV/316/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
Data wytworzenia 2017-05-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:44

Uchwała Nr XXIV/320/2017

UCHWAŁA NR XXIV/320/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
2 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.