Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXII/308/2017 - Rocznik 2017, menu 116, artykuł 4081 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Uchwała Nr XXII/308/2017

Uchwała Nr XXII/308/2017
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe


Na podstawie § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), Rada Miejska we Wrześni ustala co następuje: 

§1. W Planie Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe na lata 2015 – 2020 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr VIII/109/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe, wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 4 Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną wers 21 otrzymuje brzmienie: 
„Jedną z najbardziej istotnych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Psar Małych wraz z przebudową sieci wodociągowej.”; 

2) W tabeli 4 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w zadanie 4 otrzymuje brzmienie:

Zadanie
Opis przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt inwestycji
Termin realizacji
Planowane źródła finansowania

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przebudową sieci wodociągowej

4 000 000 zł

2017 - 2021


Środki unijne, środki własne gminy


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2017-04-04 przez
udostępniono
2017-04-04 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-27 08:47 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
747
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.