Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 115, strona 8 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:34

Uchwała Nr XXXVI/469/2018

Uchwała Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:34

Uchwała Nr XXXVI/470/2018

Uchwała Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:33

Uchwała Nr XXXVI/470/2018

Uchwała Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:33

Uchwała Nr XXXVI/471/2018

Uchwała XXXVI/471/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:33

Uchwała Nr XXXVI/472/2018

Uchwała Nr XXXVI/472/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 94, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:26

Uchwała Nr XXXVI/473/2018

ZAŁĄCZNIKI: Uchwała Nr XXXVI/473/2018
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:24

Uchwała Nr XXXVI/474/2018

Uchwała Nr XXXVI/474/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Data wytworzenia 2018-07-26, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:24

Uchwała Nr XXXVII/475/2018

UCHWAŁA Nr XXXVII/475/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
Data wytworzenia 2018-07-26, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:23

Uchwała Nr XXXVII/476/2018

UCHWAŁA NR 476/XXXVII/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
Data wytworzenia 2018-07-26, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:23

Uchwała Nr XXXVII/477/2018

Uchwała nr XXXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.