Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 115, strona 7 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:39

Uchwała Nr XXXVI/458/2018

UCHWAŁA NR XXXVI/458/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 21 CZERWCA 2018 R. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:39

Uchwała Nr XXXVI/459/2018

UCHWAŁA Nr XXXVI/459/ 2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:38

Uchwała Nr XXXVI/460/2018

Uchwała nr XXXVI/460/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:38

Uchwała Nr XXXVI/461/2018

UCHWAŁA NR XXXVI/461/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 201 8 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XX VI / 363 /201 7 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 201 7 r. o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:38

Uchwała Nr XXXVI/462/2018

Uchwała Nr XXXVI/462/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:35

Uchwała Nr XXXVI/464/2018

UCHWAŁA NR XXXVI/464/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę,,Solidarności" rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała - Grzymysławice w Chociczy Małej.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:35

Uchwała Nr XXXVI/465/2018

Uchwała Nr XXXVI/465/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Kleparz, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.10.1996r. w sprawie Statutu Sołectw na terenie Gminy Września, Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa i
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:35

Uchwała Nr XXXVI/466/2018

UCHWAŁA NR XXXVI/466/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i GminyWrześnia Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:34

Uchwała Nr XXXVI/467/2018

UCHWAŁA Nr XXXVI/467 /2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz 2293, Dz.
Data wytworzenia 2018-06-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:34

Uchwała Nr XXXVI/468/2018

Uchwała Nr XXXVI/468/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę „Park im.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.