Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 115, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-05-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:48

Uchwała Nr XXXIV/448/2018

Uchwała XXXIV/448/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Romana Dmowskiego do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art.7ust.2ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-05-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:48

Uchwała Nr XXXIV/449/2018

Uchwała XXXIV/449/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w rejonie ul. Romana Dmowskiego na dz. nr geod. 931/51, 931/57, 931/59, 931/61, 931/79, 931/81, 931/89, 968/10, 968/14, 968/16, 968/18, 969/6, 4475/1, 4478/1, 4478/2, 4482/1 oraz ul. Józefa Piłsudskiego na dz. nr geod. 930/1, 931/56, 931/63, 931/83, 931/85, 931/86, 931/87, 931/88, 936/5, 937/5, 937/6, 949/15, 949/26, 4478/3 położonych w miejscowości
Data wytworzenia 2018-05-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:48

Uchwała Nr XXXIV/450/2018

Uchwała XXXIV/450/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zalicza się drogę położoną w miejscowości
Data wytworzenia 2018-05-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:47

Uchwała Nr XXXIV/451/2018

Uchwała XXXIV/451/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej w miejscowości Białężyce na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Ustala się przebieg drogi gminnej położonej w miejscowości Białężyce na
Data wytworzenia 2018-05-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:44

Uchwała Nr XXXIV/447/2018

UCHWAŁA Nr XXXIV/447/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), w związku z 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
Data wytworzenia 2018-05-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:44

Uchwała XXXIV/452/2018

Uchwała XXXIV/452/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Data wytworzenia 2018-05-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:43

Uchwała Nr XXXV/453/2018

UCHWAŁA NR XXXV/453/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
Data wytworzenia 2018-05-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:42

Uchwała Nr XXXV/456/2018

Uchwała Nr XXXV/456/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) w zw. z art. 410c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Data wytworzenia 2018-05-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:40

Uchwała Nr XXXV/454/2018

UCHWAŁA NR XXXV/454/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
Data wytworzenia 2018-05-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:39

Uchwała nr XXXV/457/2018

UCHWAŁA Nr XXXV/457/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132) Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.