Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 115, strona 5 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:57

chwała Nr XXXII/435/2018

Uchwała Nr XXXII/435/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2023”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:56

Uchwała Nr XXXIII/436/2018

UCHWAŁA NR XXXIII/436/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:56

Uchwała Nr XXXIII/437/2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/437/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364). Na podstawie art. 18 ust.
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:56

Uchwała Nr XXXIII/438/2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/438/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Na podstawie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:56

Uchwała Nr XXXIII/439/2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/439/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 8 ust 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:55

Uchwała Nr XXXIII/440/2018

Uchwała Nr XXXIII/440/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników.
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:55

Uchwała Nr XXXIII/441/2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/441/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301 ze zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2019.
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:55

Uchwała Nr XXXIII/442/2018

Uchwała Nr XXXIII/442/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. ) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. W Statucie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni, stanowiącym załącznik do Uchwały
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:54

Uchwała Nr XXXIII/443/2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/443/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 12:51

Uchwała Nr XXXIII/446/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXIII/446/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm), art. 94, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 Przejdź do strony 9
5 / 14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.