Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 115, strona 4 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:21

Uchwała Nr XXXI/425/2018

UCHWAŁA NR XXXI/425/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:20

Uchwała Nr XXXI/426/2018

UCHWAŁA NR XXXI/426/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:16

Uchwała Nr XXXI/428/2018

UCHWAŁA NR XXXI/428/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t. z późn. zm.), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840 j.t.), Rada Miejska we Wrześni uchwala: Program opieki
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:16

Uchwała Nr XXXI/429/2018

Uchwała Nr XXXI/429/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Otoczna Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Otoczna, stanowiącego załącznik nr 22 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.10.1996r. w sprawie Statutu Sołectw na terenie Gminy Września, Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Otoczna,
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:16

Uchwała Nr XXXI/430/2019

UCHWAŁA NR XXXI/430/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
Data wytworzenia 2018-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:15

Uchwała Nr XXXI/427/2018

UCHWAŁA NR XXXI/427/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku" Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, 2232 i z 2018 poz. 130) oraz art.
Data wytworzenia 2018-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:15

Uchwała Nr XXXI/431/2018

UCHWAŁA NR XXXI/431/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 8 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.
Data wytworzenia 2018-02-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:06

Uchwała Nr XXXI/432/2018

UCHWAŁA NR XXXI/432/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
Data wytworzenia 2018-02-23, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:06

Uchwała XXXI/433/2018

Uchwała XXXI/433/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Data wytworzenia 2018-02-23, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:04

Uchwała Nr XXXI/434/2018

Uchwała Nr XXXI/434/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm), art. 94, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala co
4 / 14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.