Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, menu 115, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-04-17, ostatniej modyfikacji 2021-04-27 08:54

Uchwała Nr XXXIII/445/2018

Uchwała XXXIII/445/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Data wytworzenia 2018-04-04, ostatniej modyfikacji 2021-04-27 08:54

Uchwała Nr XXXIII/444/2018

UCHWAŁA NR XXXIII/444/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego”. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:39

Uchwała Nr XXXI/407/2018

UCHWAŁA NR XXXI/407/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:38

Uchwała Nr XXXI/408/2018

UCHWAŁA NR XXXI/408/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy "Zawodzie" ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 8 ust 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:38

Uchwała Nr XXXI/409/2018

UCHWAŁA NR XXXI/409/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwy nowo powstałym ulicom w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka, zaznaczonym na załączniku mapowym kolorem
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:37

Uchwała Nr XXXI/410/2018

UCHWAŁA NR XXXI/410/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:37

Uchwała Nr XXXI/411/2018

UCHWAŁA NR XXXI/411/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:37

Uchwała Nr XXXI/412/2018

UCHWAŁA NR XXXI/412/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września Na podstawie art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:37

Uchwała Nr XXXI/413/2018

UCHWAŁA NR XXXI/413/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
Data wytworzenia 2018-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 13:35

Uchwała Nr XXXI/414/2018

UCHWAŁA NR XXXI/414/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę „ Złota” gminnej drodze wewnętrznej położonej w Gutowie Małym. 2. Położenie ulicy opisanej w ust 1.
2 / 14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.