Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXI/427/2018 - Rocznik 2018, menu 115, artykuł 1490 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Uchwała Nr XXXI/427/2018

UCHWAŁA NR XXXI/427/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia  8 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku"

    Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, 2232 i z 2018 poz. 130) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego" w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2018-02-19 przez Anita Grabarek
udostępniono
2018-02-19 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 13:15 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
334
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.