Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXI/432/2018 - Rocznik 2018, menu 115, artykuł 1485 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Uchwała Nr XXXI/432/2018

UCHWAŁA NR XXXI/432/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 8 lutego 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899)

Na podstawie art. 13 b ust. 3, 4 i 5, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz 2222), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121 poz. 2293 z 2010 r.) zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13.11.2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz 5899) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Za postój w wyznaczonych miejscach w strefach określonych w § 2 ust. 1 pobierane są
opłaty:
- jednorazowe,
- abonamentowe,
- dodatkowe – za nieuiszczenie należnych opłat za postój w wyznaczonych miejscach
w strefach”.
2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ponadto uprawnia się do opłaty abonamentowej osoby zameldowane oraz przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą przy ulicach Adama Mickiewicza, Miłosławskiej
(od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Adama Mickiewicza), ul. Henryka Sienkiewicza, Dzieci
Wrzesińskich, ks. Jana Laskowskiego, Jana Pawła II (od ul. Rzecznej do Rynku), ul.
Fabrycznej (od ul. Sądowej do ul. Siennej), ul. Staszica (od ul. Fabrycznej, 50 m w kierunku ul.
Szkolnej)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2018-02-19 przez Anita Grabarek
udostępniono
2018-02-19 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 13:06 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
314
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.