Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 114, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:30

Uchwała Nr VII/79/2019

Uchwała VII/79/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 Na podstawie art. 226, 227, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:30

Uchwała Nr VII/80/2019

Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d", i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:26

Uchwała Nr VII/81/2019

UCHWAŁA Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania petycji Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska we Wrześni po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala, co następuje: § 1. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, petycję z dnia 4 lutego 2019 r.
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:26

Uchwała Nr VII/82/2019

UCHWAŁA Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przekazania petycji o wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Września darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym psów i kotów posiadających właścicieli. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska we Wrześni po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:26

Uchwała Nr VII/83/2019

UCHWAŁA Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala: § 1. Uznaje się, skargę Pana........... z dnia 8 maja 2019 r. na Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni za bezzasadną.
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:26

Uchwała Nr VII/84/2019

UCHWAŁA Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala: § 1. Uznaje się, skargę radnego Bogumiła Kwiatkowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r.
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:26

Uchwała Nr VII/85/2019

Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: §1. Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Data wytworzenia 2019-07-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:26

Uchwała Nr VIII/86/2019

UCHWAŁA NR VIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
Data wytworzenia 2019-07-19, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:25

Uchwała Nr VIII/87/2019

Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d", i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.
Data wytworzenia 2019-10-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:23

Uchwała Nr IX/88/2019

Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r.
Przejdź do strony 2 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10
6 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.