Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 114, strona 5 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:35

Uchwała nr VII/68/2019

UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:35

Uchwała Nr VII/69/2019

UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:34

Uchwała Nr VII/70/2019

UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:33

Uchwał Nr VII/71/2019

Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Gminy Września, stanowiącego Uchwałę Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:33

Uchwała Nr VII/72/2019

Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 rok w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Gminy Września, stanowiącego Uchwałę Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:33

Uchwała Nr VII/73/2019

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:33

Uchwała Nr VII/74/2019

Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 77a ust. 1-4 Statutu Gminy Września, stanowiącego Uchwałę Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:33

Uchwała Nr VII/75/2019

UCHWAŁA Nr VII/75/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.52, 55, 60 i 125), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:31

Uchwała Nr VII/77/2019

Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł Na podstawie art. 59 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się nie dochodzić należności
Data wytworzenia 2019-07-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:31

Uchwala Nr VII/78/2019

Uchwala Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art.
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 Przejdź do strony 9
5 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.