Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 114, strona 4 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-06-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:42

Uchwała nr VI/58/2019

UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
Data wytworzenia 2019-06-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:41

Uchwała nr VI/59/2019

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę,,gen. dr. Romana Abrahama" rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.
Data wytworzenia 2019-06-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:38

Uchwała nr VI/60/2019

UCHWAŁA Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: §
Data wytworzenia 2019-06-12, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:38

Uchwała nr VI/61/2019

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506) w związku z art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-06-13, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:38

Uchwała nr VI/62/2019

Uchwała VI/62/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 Na podstawie art. 226, 227, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej
Data wytworzenia 2019-06-13, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:37

Uchwała nr VI/63/2019

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d", i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:36

Uchwła nr VII/64/2019

UCHWAŁA NR VII/64/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września wotum zaufania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Września, udziela się Burmistrzowi Miasta
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:36

Uchwała nr VII/65/2019

UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:36

Uchwała nr VII/66/2019

UCHWAŁA Nr VII/66/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 869), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co
Data wytworzenia 2019-07-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:35

Uchwała nr VII/67/2019

UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i
4 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.