Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 114, strona 3 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:48

Uchwała nr V/47/2019

UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Ustala się przebieg dróg gminnych: a) ul. Zamkowej położonej w miejscowości Września na działce o nr geod.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:46

Uchwała nr V/49/2019

Uchwała NR V/49/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ustanowienia (Dz.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:46

Uchwała nr V/50/2019

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Ministrów
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:46

Uchwała nr V/51/2019

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:45

Uchwała nr V/52/2019

Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2018 r. poz. 1508 z późn.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:45

Uchwała nr V/53/2019

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. Na podstawie § 75 ust. 1, uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 368, poz. 6640, z 2015 r. poz. 5420 z 2018 r., poz. 8110) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2019-04-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:45

Uchwala Nr V/54/2019

Uchwala Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-04-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:44

Uchwała nr V/55/2019

Uchwała V/55/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 Na podstawie art. 226, 227, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w
Data wytworzenia 2019-04-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:44

Uchwała nr V/56/2019

Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d", i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
Data wytworzenia 2019-06-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:43

Uchwała nr VI/57/2019

UCHWAŁA NR VI/57/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
3 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.