Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2019, menu 114, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:37

Uchwała Nr V/38/2019

UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:36

Uchwała Nr V/39/2019

UCHWAŁA NR V/39/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:36

Uchwała Nr V/40/2019

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:35

Uchwała Nr V/41/2019

UCHWAŁA NR V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część F. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:30

Uchwała Nr V/42/2019

UCHWAŁA Nr V/42/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:30

Uchwała Nr V/43/2019

UCHWAŁA Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:30

Uchwała nr V/44/2019

Szczegóły w załączniku. ZAŁĄCZNIKI: Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:30

Uchwała nr V/45/2019

UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r. Na podstawie: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 11:29

Uchwała nr V/46/2019

UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zalicza się drogi: a) ul. Zamkową położoną w miejscowości Września - zgodnie z załącznikiem graficznym
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-26 10:49

Uchwała Nr V/48/2019

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
2 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.