Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr V/39/2019 - Rocznik 2019, menu 114, artykuł 1310 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Uchwała Nr V/39/2019


UCHWAŁA NR V/39/2019
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.    Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/39/2019
z dnia 28 marca 2019 r.

 

 

    Zgodnie z wymogami art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15 oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.
    Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje działkę  położoną w Białężycach o łącznej powierzchni ok 1,62 ha. Podjęcie prac planistycznych nad zmianą przedmiotowego planu będzie realizacją złożonego wniosku właściciela działki i pozwoli na dostosowanie parametrów zabudowy do aktualnych potrzeb inwestycyjnych.
    Po przeprowadzonej analizie złożonego wniosku właściciela terenu, dokumentów planistycznych, zgodności proponowanych rozwiązań ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu jest celowe i zasadne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

 

Metryka

sporządzono
2019-04-05 przez
udostępniono
2019-04-05 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 11:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
895
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.