Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr V/43/2019 - Rocznik 2019, menu 114, artykuł 1305 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Uchwała Nr V/43/2019

UCHWAŁA  Nr V/43/2019
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.506) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych terenach Miasta i Gminy Września stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek ustalonych w § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości: 17,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3


Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 22,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. wlkp. z 2015 roku. poz.511).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w  życie 1 maja 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2019-04-05 przez
udostępniono
2019-04-05 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 11:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
794
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.