Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr X/128/2019 - Rocznik 2019, menu 114, artykuł 1150 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Uchwała Nr X/128/2019

UCHWAŁA NR XI/128/2019
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Na podstawie art. 6k. ust.1 pkt 1, ust.2a pkt 1, ust.3 oraz ust.4a w zw. z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości: 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 44,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2019 roku, poz. 3480 )

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 1 lutego 2020 roku.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni
/-/Bogdan Nowak

Metryka

sporządzono
2019-12-20 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2019-12-20 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 11:38 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3013
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.