Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XII/2020 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3749 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XII/2020 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 Protokół nr XII/2020
                       z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                  17 stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak 
 o godz. 7.15 otworzył obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
 stwierdził, na podstawie listy obecności, że na sali znajduje się 20 radnych. W związku z powyższym Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał (załącznik nr 1).

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
 przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.


2. Ślubowanie radnej.


3. Podjęcie uchwały w sprawie:


    1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.


4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że ze względu na nieobecność Pani Doroty Szykownej, punkt w sprawie ślubowania radnej, staje się bezprzedmiotowy. W związku z tym poddał porządek obrad pod głosowanie.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała w sprawie: porządku obrad  (załącznik nr 3).

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
                                                                     
Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił Kwiatkowski


Pkt 3
Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.


W dyskusji wzięli udział:


- Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny
- Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny
- Jarosław Kowalewski
- Tomasz Kałużny
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/129/2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (załącznik nr 4).

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
                                                                                                                                                                 
Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiPkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 07.35 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni

Bogdan NowakPrzygotował(a): Anita Grabarek

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metryka

sporządzono
2020-02-14 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2020-02-14 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:31 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
642
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.