Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr VIII/2019 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, ktora odbyła się 18 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3744 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr VIII/2019 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, ktora odbyła się 18 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół nr VIII/2019
                                       z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                      18 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 

VIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  o godz. 7.15 otworzył obrady VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak 
stwierdził, na podstawie listy obecności, że na sali znajduje się 21 radnych. W związku z powyższym Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał (załącznik nr 1). 


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
 przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 2):

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany uchwały NR XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w  sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

 2) Zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej  na rok 2019.


3. Zamknięcie sesji.1) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

W dyskusji wzięli udział:
radny Stanisław Dominiczak
radny Bogumił Kwiatkowski
radny Jarosław Kowalewski

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 16 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VIII/86/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (załącznik nr 3).

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne (załącznik nr 4)
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Stanisław Dominiczak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak2) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


W dyskusji wzięli udział:
Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta  i Gminy Września
radny Kornel Tomczak
radny Damian Staniszewski


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/87/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (załącznik nr 4).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Wyniki imienne: (załącznik nr 5)
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Pkt 3. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 07.57 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak
Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.p
l

Metryka

sporządzono
2019-10-28 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2019-10-28 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:25 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
529
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.