Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr III/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3736 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr III/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 7 grudnia 2018 r.

Rada Miejska we Wrześni

                                                              Protokół nr III


III Sesja w dniu 7 grudnia 2018 r.
Obrady rozpoczęto 7 grudnia 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:41 tego samego dnia.


W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.


Obecni:
1. Maciej Baranowski
2. Mirosław Chudy
3. Łukasz Cichy
4. Grzegorz Dobrosielski
5. Radosław Garbarek
6. Jarosław Graczyk
7. Waldemar Grześkowiak
8. Jarosław Kowalewski
9. Bogumił Kwiatkowski
10. Bogdan Nowak
11. Małgorzata Nowak
12. Stefan Ogrodowicz
13. Szymon Paciorkowski
14. Robert Smodlibowski
15. Damian Staniszewski
16. Wojciech Szcześniak
17. Anna Szlachetka
18. Ryszard Szwajca
19. Kornel Tomczak
20. Włodzimierz Wawrzyniak
21. Mirosław Zgoliński

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Łukasza Cichego;
3.  Przedstawienie porządku obrad. 
4.  Interpelacje i zapytania Radnych.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej;
b) zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września;
c) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych;
d) przejęcia od Powiatu Wrzesińskiego zadnia zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych;
e) powołania  Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;
f) wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;
g) wyboru Zastępy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej;
h) powołania Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;
i) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;
j) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi;
k) powołania Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;
l) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;
ł) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji;
m) powołania Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;
n) wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;
o) wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Komunalno-Finansowej;
p) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;
r) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;
s) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;
t) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni;
u) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni;
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.


1. Otwarcie sesji.2. Złożenie ślubowania przez radnego Łukasza Cichego.3. Przedstawienie porządku obrad.
a) wniosek formalny nr 1


Głosowano w sprawie:
wniosek formalny nr 1. 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (7)
Mirosław Chudy, Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski4. Interpelacje i zapytania Radnych.5. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej;W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Stefan Ogrodowicz
- Grzegorz Dobrosielski


Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej;. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskib) zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września;W dyskusji wzięli udział:
- Kornel Tomczak
- Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskic) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowychW dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski


Głosowano w sprawie:
przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskid) przejęcia od Powiatu Wrzesińskiego zadnia zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowychW dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Waldemar Grześkowiak
- Jarosław Kowalewski
- Bogumił Kwiatkowski
- Grzegorz Dobrosielski


Głosowano w sprawie:
przejęcia od Powiatu Wrzesińskiego zadnia zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskie) powołania Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we WrześniW dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Mirosława Zgolińskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Radosława Garbarka. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Anny Szlachetki. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Wojciecha Szcześniaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Małgorzaty Nowak. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Nowak
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Kornela Tomczaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Roberta Smodlibowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Waldemara Grześkowiaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Mirosława Chudego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwaały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskif) wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Kornela Tomczaka. na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Szlachetka
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Radosława Garbarka na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kornel Tomczak
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kornel Tomczak
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskig) wyboru Zastępy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej;W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Mirosława Zgolińskiego na Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Bogumił Kwiatkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski
NIEOBECNI (1)
Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Zastępy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (2)
Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowskih) powołania Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Mirosława Zgolińskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Radosława Garbarka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Wojciecha Szcześniaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Stefana Ogrodowicza. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Małgorzaty Nowak. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata NowakGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Bogumiła Kwiatkowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił KwiatkowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Łukasza Cichego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowanie nad kandydaturą Jarosława Kowalewskiego;. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Anna SzlachetkaGłosowano w sprawie:
głosowanie nad kandydaturą Grzegorza Dobrosielskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wojciech Szcześniak, Anna SzlachetkaGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Wsi. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Jarosław Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski
1) wniosek formalny nr 2


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
wniosek formalny nr 2. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgolińskii) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Damian Staniszewski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Mirosława Zgolińskiego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata NowakGłosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Bogumiła Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bogumił Kwiatkowski, Anna SzlachetkaGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Kornel Tomczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewskij) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi;


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p.................... na Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewskik) powołania Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Damiana Staniszewskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Anny Szlachetki. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Bogdana Nowaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Szymona Paciorkowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Macieja Baranowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Włodzimierza Wawrzyniaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Jarosława Graczyka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgolińskil) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Bogdana Nowaka na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Dobrosielski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel TomczakGłosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Damiana Staniszewskiego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (12)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Maciej Baranowski, Wojciech Szcześniak, Anna SzlachetkaGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
m) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji;W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p........................... na Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian StaniszewskiGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewskin) powołania Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Damiana Staniszewskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Ryszarda Szwajcy. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Waldemara Grześkowiaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Mirosława Chudego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Kornela Tomczaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Jarosława Kowalewskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Łukasza Cichego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Komunalno-Finansowej. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgolińskio) wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Grzegorz Dobrosielski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Mirosława Chudego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Jarosław Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Mirosław Chudy, Grzegorz Dobrosielski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel TomczakGłosowano w sprawie:
nad kandydaturą p Jarosława Kowalewskiego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kowalewski, Wojciech Szcześniak, Anna SzlachetkaGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Mirosław Chudy, Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczakp) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej;W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Łukasza Cichy na Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgolińskir) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;W dyskusji wzięli udział:
- Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Damiana Staniszewskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Szymona Paciorkowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Bogdana Nowaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił KwiatkowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Włodzimierza Wawrzyniaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Jarosława Graczyka. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił KwiatkowskiGłosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Kornela Tomczaka. 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (12)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka


Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Jarosław Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczaks) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Szymona Paciorkowskiego. na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Bogumił Kwiatkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel TomczakGłosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Damiana Staniszewskiego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Grzegorz Dobrosielski, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (11)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Szymon Paciorkowski, Wojciech Szcześniak, Anna SzlachetkaGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczakt) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;


W dyskusji wzięli udział:
- Maciej Baranowski
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewskiu) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni;


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Ryszarda Szwajcy. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Grzegorza Dobrosielskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (12)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Graczyk, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Jarosława Kowalewskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (12)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Bogumiła Kwiatkowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bogumił Kwiatkowski, Wojciech Szcześniak


Głosowano w sprawie:
głosowania nad kandydaturą p. Radosława Garbarka. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (2)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił KwiatkowskiGłosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Jarosław Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczakw) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni;


W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Bogumiła Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Bogumił Kwiatkowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka


Głosowano w sprawie:
nad kandydaturą p. Ryszarda Szwajcy na Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powolania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.9. Wolne wnioski i informacje.

W dyskusji wzięli udział:
- Stefan Ogrodowicz
- Maciej Baranowski
- Damian Staniszewski
- Ryszard Szwajca (Ad Vocem)
- Jarosław Kowalewski
- Grzegorz Dobrosielski
- Jarosław Kowalewski


Głosowano w sprawie:
wniosek formalny nr 3. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Małgorzata Nowak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Szymon Paciorkowski, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgolińskia) wniosek formalny nr 3


W dyskusji wzięli udział:
- Jarosław Kowalewski


10. Zakończenie obrad.


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak
 

Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metryka

sporządzono
2019-01-07 przez
udostępniono
2019-01-07 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
443
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.