Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1124 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

Komisji Edukacji

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

oraz

Komisji Rozwoju Wsi

z 10 grudnia 2012 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2), 5 członków Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4)

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Beata Pietrzak, kierownik wydziału księgowości oświatowej;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Paulina Goździewicz, młodszy referent w referacie komunalnym;

Andrzej Gołąbek, Prezes Zarządu Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o. o.

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5). Poprosił, aby wprowadzić przed omawianiem projektu budżetu na 2013 rok pkt 3 dotyczący omówienia materiałów na XVII Sesję Rady Miejskiej we Wrześni. Radni przyjęli nowy porządek obrad.

 

Pkt 3

a)

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

 

b)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie.

 

c)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy tylko czterech właścicieli działek sąsiadujących z nieruchomością będzie mogło wziąć udział w przetargu?

 

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że tak.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały.

 

d)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy powierzchnia 600m² nie jest zbyt mała na budowę budynku wielorodzinnego, w którym mają się znaleźć jeszcze lokale użytkowe?

 

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że powierzchnia ta jest wystarczająca. Na parterze budynku usytuowane będą lokale użytkowe, natomiast na piętrach lokale mieszkalne. Plan przewiduje, że budynek może posiadać trzy kondygnacje.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

 

e)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, od czego zależy przyznanie uczniom stypendium w formie pieniężnej lub niepieniężnej? Zapytał również ilu uczniów zostało objętych pomocą?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że §5 projektu uchwały zakres przydzielania stypendium w formie pieniężnej czy też nie pieniężnej został precyzyjnie określony. Powiedział również, że do gminy wpłynęło 497 wniosków, z których 40 uczniów przekroczyło próg 456 zł dochodu na osobę, 5 wniosków zostało wycofanych. W tej chwili przyznano stypendia szkolne 470 uczniom i 1 zasiłek szkolny.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, na jaką kwotę te zasiłki opiewają? Jak to jest rozliczane? Czy dokumenty dostarczane są przed otrzymaniem zasiłku?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w tym roku szkolnym gmina posiada środki w kwocie 195. 921.00 zł. Kwota ta stanowi 80% dotacji i 20% środków własnych Gminy Września. Wysokość stypendium od 1 września na cztery miesiące wynosi 416 zł, na trzy miesiące zaś po 330 zł na dziecko. Zasiłek szkolny wynosi 510 zł. Osoby, które składają wnioski dostarczają zarówno faktury, jak i oświadczenie o wydanej kwocie.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

f)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego omówił projekt w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej.

g)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego omówił projekt w sprawie uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jak wygląda sprawa gazyfikacji na terenie Gminy Września?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że plan nie obejmuje szczegółów zakresu inwestycyjnego. Plan ten działa na takiej zasadzie, że do planu założeń mają być dopiero zaplanowane pewnego rodzaju inwestycje. Sam plan nie jest wiążący dla założeń energetycznych.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września.

 

h)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że jeżeli stawka jest nieistotna to proponuje, żeby umieścić odpowiednio kwoty 7zł i 5 zł.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że takie działanie jest niekorzystne ponieważ kwoty ustalone w projekcie uchwały będą dla mieszkańców wiążące. Jeżeli po przetargu kwota za wywóz odpadów okaże się wyższa mieszkańcy gminy nie będą zadowoleni, gdyż w pamięci pozostaną kwoty z uchwały. Dodał, że po przetargu kwota będzie od nowa przegłosowana.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca ogłosił 5 minut przerwy.

 

Radny Stanisław Dominiczak złożył formalny wniosek na piśmie dotyczący kwot zawartych w §2 pkt 1 i pkt 2 w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. We wniosku zaproponował zmianę stawki kolejno w §2 pkt 1 z 10 zł na 7 zł, a w pkt 2 z 10 zł na 5 zł.(załącznik nr 6).

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie przegłosowała wniosek radnego Stanisława Dominiczaka dotyczący zmiany stawki w §2 pkt 1 z 15 zł na 7 zł, a w pkt 2 z 10 zł na 5 zł w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

i)

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

j)

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

k)

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest jakaś alternatywa gdy firma, która wygra przetarg na wywóz odpadów np. zbankrutuje? Powiedział, że ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu trwa długo. Zapytał, co się stanie z PUK-iem jeżeli nie wygra przetargu?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że ustawa jest narzucona z góry i gminy nic nie mogą zrobić, jak tylko wdrożyć ją w życie. Jeżeli PUK nie wygra przetargu może nastąpić znaczne pomniejszenie firmy. W ustawie istnieje zapis, że firma, która wygra przetarg zbankrutuje, to na czas wyłonienia nowego operatora, z wolnej ręki na okres trzech miesięcy gmina może wynająć innego operatora.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że osobą zobligowaną do składania deklaracji w domu wielorodzinnym jest np. nadzorca. Deklaracja jest podstawą do wszczęcia wykonania tytułu egzekucyjnego. Jeżeli zdarzy się tak, że przy licznej rodzinie część nie będzie płaciła to na kogo zostanie wystawiony tytuł egzekucyjny?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to podatek, a podatek ma obowiązek płacić podatnik. Ustawa śmieciowa działa w oparciu o ordynację podatkową.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, jak będzie ustalana liczba mieszkańców? Powiedziała, że wiele osób jest zameldowanych w danym miejscu, ale tam nie mieszka.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w deklaracji należało będzie wpisać liczbę osób zamieszkałych, a nie zameldowanych.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

ł)

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki w oznaczeniu numeru uchwały.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki w oznaczeniu numeru uchwały.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki w oznaczeniu numeru uchwały.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:sprostowania omyłki w oznaczeniu numeru uchwały.

 

m)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

n)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Salę obrad opuścił radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 4 członków.

 

o)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035.

 

Pkt 4.

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił o omówienie projektu budżetu na 2013 rok.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że projekt budżetu na 2013 roku przekazany został Regionalnej Izbie Obrachunkowej i radnym Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2012 roku zgodnie z terminem narzuconym przez ustawę o finansach publicznych. Inicjatywa w sprawie złożenia tegoż projektu przysługuje wyłącznie burmistrzowi miasta i gminy. Projekt budżetu uchwalany jest na mocy ustawy o samorządach gminnych, a także ustawy o finansach publicznych. Cały budżet tworzy roczny plan dochodów, wydatków przychodów i rozchodów. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z załączników. Musi być uchwalona najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego. Do czasu jej podjęcia od 1 stycznia wszelkie wydatki są realizowane na mocy prowizorium budżetowego. Obligatoryjnymi elementami budżetu są planowane dochody, wydatki przychody i rozchody. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody z budżetu zaplanowane są w dwóch grupach jako dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dochody ze sprzedaży mienia gminy, dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wszelkiego rodzaju dotacje przeznaczone na inwestycje. Wydatki również dzielą się na majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe, to wszystkie środki, które przeznaczane są na inwestycje. W projekcie zostały również wyodrębnione grupy zarówno dochodów, jak i wydatków, a mianowicie: wszystkie zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania ustanowione odrębnymi ustawami w 100% finansowane przez budżet państwa. Kolejną grupę stanowią zadania na mocy porozumień finansowane przez administrację rządową oraz zadania realizowane w drodze umów czy porozumień z innymi jednostkami. Budżet przewiduje zabezpieczenie środków na rezerwę obligatoryjną i ogólną, która nie może być mniejsza od 1/10 % ogólnej kwoty wydatków. Suma rezerwy celowej nie może przekroczyć 5% wydatków. W przypadku Gminy Września jest to tylko jedna rezerwa obligatoryjna utworzona na zarządzanie kryzysowe. W budżecie został ustanowiony deficyt, czyli różnica między dochodami a wydatkami. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Projekt budżetu jest spójny rachunkowo, zabezpiecza spłatę wszystkich zobowiązań z tytułów kredytów czy pożyczek. Zawiera również wszelkie upoważnienia wynikające z uchwały budżetowej dla organu wykonawczego, a mianowicie na zaciąganie zobowiązań, dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że Komisja Komunalno – Finansowa na posiedzeniu, które odbyło się 22 listopada 2012 roku szczegółowo omówiła projekt budżetu na 2013 rok. Pozostali radni zostali na posiedzenie zaproszeni przez przewodniczącego. Z zaproszenia skorzystał tylko, poza Komisją Komunalno – Finansową, radny Stanisław Dominiczak. Na komisji szczegółowo omówiona została ogólna koncepcja budżetu, zaplanowane inwestycje na 2013 rok, także budżet oświatowy i pozostałe składowe projektu budżetu. Poza tym komisja otrzymała kopię wniosków, które wpłynęły od Sołectw do urzędu przy tworzeniu projektu budżetu na 2013 rok.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że w projekcie budżetu załącznik 5, 5a, 6, 6a, 7 i 7a rozbite są kolejno na 5a i 7a wydatki, a przy 6a i 6 są same wydatki? Czy w tych załącznikach nie nastąpiła pomyłka?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że to nie jest błąd. W tych załącznikach. W przypadku załącznika nr 6 są to dotacje celowe, ale jest to strona wydatkowa budżetu przeznaczona dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik 6a również stanowi wydatki, dotacje, ale spoza sektora finansów publicznych. Dodała również, że do gminy dotarła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to opinia pozytywna z zastrzeżeniem dotyczącym zmian technicznych.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił, aby na najbliższej Sesji Rady Miejskiej radni otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiedział, że brak dyskusji zapewne wynika z faktu, że na Komisji Komunlano – Finansowej radni dyskutowali nad projektem budżetu na 2013 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2013.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za,1 wstrzymującym, 0 przeciw pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2013.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2013.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2013.

 

Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Stanisław Dominiczak

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

sporządzono
2012-12-13 przez Anna Olkowska
udostępniono
2012-12-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:15 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
545
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.