Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1123 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z 28 listopada 2012 r.

 

 

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3) oraz 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Maria Jóźwiak, w-ce dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni;
Sonia Kubicka, stażystka wydziału organizacyjnego;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka odczytała Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wsparcia finansowego dla inicjatywy budowy Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej (załącznik nr 6) oraz pismo burmistrza Miasta i Gminy Września ww sprawie (załącznik nr 7).

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy wiadomo, jak duże jest przedsięwzięcie? Czy wiadomo ile miejsc przypadałoby w hospicjum dla mieszkańców Gminy Września jeżeli powstałby Związek Gmin? Czy wiadomo, jakie są potrzeby Gminy Września na dzień dzisiejszy? Ile osób w ciągu roku mogłoby korzystać z hospicjum?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że została podjęta inicjatywa. W tej chwili ma miejsce poszukiwanie środków finansowych i zapewne jeśli będą środki zostaną podjęte rozmowy i ustalenia z podmiotami, które będą współfinansować przedsięwzięcie tak, by wkład finansowy był przełożony na możliwości skorzystania, czyli liczbę miejsc, np. Gminy Września. Nie ma jeszcze konkretnej konstrukcji, ponieważ jeśli nie zostaną zebrane pieniądze, jeśli Gmina w Środzie Wielkopolskiej nie otrzyma środków z innych samorządów, które nie wesprą się działaniem, lub partnerstwem publiczno-prywatnym hospicjum powstanie tylko na potrzeby Środy Wielkopolskiej. Sformułowano apel i rozsyłano do wszystkich ościennych powiatów i gmin w tych powiatach, a więc są na etapie szukania sposobu.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że przy podejmowaniu decyzji odnośnie inwestycji musi być znany % udziału w ponoszeniu kosztów inwestycji. Po drugie kto będzie finansował działanie hospicjum? Inwestycja związana jest nie tylko z wybudowaniem budynku ale w późniejszym czasie także z finansowaniem, a więc wiąże się to z tym, że gmina będzie musiała ponosić koszty działalności. Dodał, że warto nad tym dyskutować, jednak należy ustalić jasne kryteria w zależności od ilości udziału, ilości miejsc w hospicjum żeby nie było sytuacji, że chorzy z Gminy Września będą czekać w długiej kolejce oczekujących. Konieczna jest wiedza w jaki sposób Gmina Września wejdzie w inwestycję i jak będzie wyglądała kwestia dalszego finansowania działalności. Dodał, że hospicja są potrzebne i cel jest bardzo szlachetny ale rozeznanie jest niezbędne, żeby nie okazało się, że gmina zainwestuje w budowę hospicjum, a później nie będzie środków na jego działalność albo nie będzie miejsc, z których mogliby skorzystać chorzy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że zgadza się z tym, że jest to inwestycja, którą podejmuje się żeby z niej korzystać. Jednak w tej chwili jest to apel i próba rozeznania, czy Gmina i Rada Miejska jest zainteresowana. Dodała, że we wnioskach zostanie ujęte stanowisko, że radni są zainteresowani, ale konieczne jest pozyskanie bliższych informacji.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że zgadza się z wcześniejszymi głosami, że by móc rozważać co prawda słuszną propozycję i inicjatywę, to jednak konieczne jest rozeznanie skali zapotrzebowania Gminy Września.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w apelu nie ujęto informacji odnośnie przewidywanej formy prawnej hospicjum, a jest on skierowany zarówno do osób prywatnych jak i gmin. Powstaje pytanie na jakiej zasadzie całość miałaby być finansowana? Nie wiadomo na jakiej zasadzie gmina mogłaby w to przedsięwzięcie wejść? Gdyby inicjatywa była całkowicie samorządowa przedsięwzięcie mogłoby być podjęte w ramach Związku, a w tej chwili nie wiadomo, czy będzie to fundacja, czy stowarzyszenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że Rada Gminy w Środzie Wlkp. sformułowała apel na podstawie swojego statutu dlatego, że pojawił się pomysł budowy hospicjum, jednak by podjąć działania konieczne było rozesłanie informacji. Dzięki temu jest możliwość uzyskania informacji, jak np. miało to miejsce w przypadku informacji od burmistrza Miasta i Gminy Września, że podejmie dyskusję jeśli będzie to zalegalizowana struktura dla struktury samorządów, czy związków samorządów. Zapewne po uzyskaniu od gmin informacji Gmina w Środzie Wielkopolskiej będzie szukać formuły prawnej, ponieważ środki gminy są publiczne i muszą być wydatkowane w określonej formule jak np. dotacja, pomoc itd. Dodała, że w tej chwili jest to kwestia wtórna, ponieważ teraz należy ustalić, czy rada odpowie na apel mówiąc, że podejmie działania jeśli będzie mieć wystarczająco dużo informacji, chociażby na temat zapotrzebowania w Gminie Września. Po drugie, jaka będzie formuła i czy pan burmistrz i jego zastępcy znajdą formułę, wolę i środki finansowe na inwestycję.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że we Wrześni funkcjonowało hospicjum, jednak zaprzestało swojej działalności, tak więc może warto byłoby się rozeznać jakie były tego przyczyny. Dodał, że może warto rozważyć dofinansowanie i reaktywować hospicjum.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że hospicjum prowadzone było przez stowarzyszenie i z tego co wie przestało działać z braku środków finansowych, jednak nie oznacza to, że nie ma takich potrzeb.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że zostało wymienionych wiele kwestii do wyjaśnienia i mimo, że idea jest słuszna to trzeba bardzo dokładnie rozważyć jej późniejsze funkcjonowanie, koszty utrzymania i jaki wpływ będzie miała gmina na jego funkcjonowanie.
Dodał, że skoro Gmina nie posiada danych kto będzie prowadził hospicjum, czy to będzie stowarzyszenie, jakie osoby, z jaką rękojmią, czy majątkową czy inną trudno aby radni na dzień dzisiejszy podjęli stanowisko. Jeśli decyzja zostanie podjęta będzie się to wiązało głównie z kosztami utrzymania, funkcjonowania i realizacji inwestycji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że w tej chwili radni nie mają kompetencji żeby odpowiedzieć na apel w sposób ostateczny. Dzisiejsza dyskusja jest po to, by ustalić stanowisko. Wszystkie sprawy prawne bezwzględnie muszą być załatwione. Dodała, że nie wymaga deklaracji. Rada Miejska w Środzie Wlkp. zwróciła się do radnych z apelem i chce by radni sformułowali stanowisko. Dodała, że radni mogą wypowiedzieć się czy się przychylają do apelu, czy nie, tak jak zrobił to pan burmistrz mówiąc, że jest zainteresowany propozycją i jest to przedsięwzięcie, które Gmina Września mogłaby wesprzeć, ale potrzebuje szczegółowych informacji. Dzisiejsza akceptacja nie będzie ostatecznie wiążąca.


Radny Maciej Baranowski złożył wniosek by przegłosowano, że Komisje Rady Miejskiej we Wrześni zapoznały się z wnioskiem Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej i popierając stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Września powrócą do decyzji i dyskusji po udzieleniu odpowiedzi przez miasto Środę Wielkopolską.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że apel jest jedną z form wyrazu swojej woli, zdania, czy stanowiska przez radę, ale żeby go sformułować trzeba kwestie przedyskutować.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że prezes powiatowego szpitala we Wrześni na posiedzeniu z radnymi powiedział, że w starej części szpitala będzie oddział hospicyjny, także problem braku hospicjum w naszej gminie będzie rozwiązany.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. poprosił o zajęcie stanowiska. Zostanie przygotowane stanowisko informujące, że radni uważają, że jest to inicjatywa chwalebna, ale wiąże się z środkami finansowymi i pozyskaniem ważnych informacji, czy jest możliwa taka formuła. Znając stanowisko pana burmistrza, że jest taka potrzeba i rozeznając środowisko i możliwości instytucji pomocowych i medycznych w Gminie Września radni mogą zająć się kwestią kiedy będą posiadać większą wiedzę.

Radny Janusz Czyż powiedział, że nie chodzi tylko o to by zwrócić uwagę na koszty, jakie ewentualnie gmina poniesie w związku z inwestycją hospicjum w Środzie Wlkp. ale także, czy nie warto rozważyć rozbudowy, wykorzystania i wytworzenia oddziału hospicjum w budynku starego szpitala powiatowego we Wrześni?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że przedmiotem dzisiejszej rozmowy jest udzielenie odpowiedzi na apel Rady Miejskiej w Środzie.

Radny Janusz Czyż powiedział, że chodzi o to, żeby przed udzieleniem odpowiedzi radni posiadali wiedzę udzieloną nie tylko z Środy Wielopolskiej ale także by znana była kwestia możliwości reaktywowania hospicjum w Gminie Września. I jakie były by koszty obydwu przedsięwzięć, by radni mogli podjąć decyzję, które hospicjum wesprzeć finansowo.


Radny Ryszard Szwajca złożył formalny wniosek by radni przegłosowali stanowisko, które sformułował radny Maciej Baranowski.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że zgadza się, jednak jeśli radni chcą się wypowiedzieć nie może im nie pozwolić.


Komisje Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się zapoznały się z wnioskiem Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej i popierając stanowisko burmistrza powrócą do decyzji i dyskusji radni powrócą po udzieleniu odpowiedzi przez miasto Środę Wielkopolską.


Pkt 4
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka odczytała Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie poparcia wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem podjęcia uchwały o podobnej treści (załącznik nr 8).


Komisje Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie, pozytywnie popiera wniosek Rady Miejskiej Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem podjęcia uchwały o podobnej treści.


Pkt 5
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka odczytała pismo z biura poselskiego posła Jacka Kwiatkowskiego z prośbą o ujęcie w budżecie na rok 2013 czynności zmierzających do opracowania i uchwalenia programu: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrześni"(załącznik nr 9).


Radny Maciej Baranowski złożył wniosek o odrzucenie z dyskusji pisma dlatego, że ochrona zdrowia na tym etapie jeżeli już, to należy do organu prowadzącego, czyli starostwa powiatowego w zakresie szpitali, a pozostałe kwestie należą do Ministerstwa Zdrowia.


Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że chciał złożyć podobny wniosek, tzn żeby udzielić odpowiedzi, że komisje zapoznały się z ww sprawą, a pozostałe kwestie należą do sfery sumień ludzkich.


Radny Bronisław Dankowski powiedział, że nie zgadza się z kolegami radnymi, ale przychyla się, do stwierdzenia, że jest to zadanie państwa i państwo powinno wykazać więcej dbałości o zdrowie kobiet w tym temacie. Nie zgadza się z odrzuceniem w całości sprawy i stwierdzeniem, że zapewnienie badania i leczenia niepłodności jeśli chodzi o zdrowie kobiet jest tylko konstytucyjnym zdaniem państwa.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że wypowiadał się w sprawie pisma, a nie treści pisma.


Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że także wnosi wniosek o odrzucenie pisma z dyskusji, ponieważ jest to kwestia sumienia, a nie rola radnych.


Komisje Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie stoją na stanowisku, że jest to ważna sprawa, ale nie jest to zadanie gminy i nie będą podejmować w tej kwestii działań.

Pkt 6
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka odczytała wniosek Rady pedagogicznej, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego o nadanie imienia Patrona Szkoły pobliskiemu rondu (załącznik nr 10). Dodała, ze ze względu na to, że istnieje ul. Henryka Sienkiewicza poprosiła o stanowisko panią radcę prawnego, czy nie ma formalnych przeszkód. Radca stwierdził, że takich przeszkód nie ma. Dodała, że powód dla którego złożono wniosek jest oczywisty ale, ponieważ jest pani w-ce dyrektor poprosiła o przybliżenie kwestii, a jeśli radni będą mieć wątpliwości w kwestii prawnej to podjęta zostanie dyskusja.

Maria Jóźwiak, w-ce dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni powiedziała, że chciałaby przekonać radnych, że przedstawione stanowisko, idea nadania rondu im. Patrona Szkoły jest zasadna. Dodała, że reprezentuje 508 uczniów, rodziców, 42 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi szkoły. Chciała rozwiać wątpliwości i apeluje żeby upamiętnić z jednej strony pisarza, który jest patronem szkoły, a z drugiej strony aby umożliwić identyfikację miejsca ze szkołą. O ile adres rondo im. Henryka Sienkiewicza może być nieczytelny o tyle sąsiedztwo pobliskiej szkoły jest oczywistością i miejscem rozpoznawalnym nie tylko we Wrześni. Jest wizytówką miasta, że nie sposób mówić tutaj o pomyłce co do miejsca, którego dotyczy. Rondo nie jet adresem w sensie administracyjnym, natomiast bliskość szkoły broni się sama. Zapewne każdy we Wrześni mówiąc o Sienkiewiczu ma na myśli też szkołę. Nie sposób pomylić ronda ze szkołą, natomiast co do samego sformułowania imienia ronda pozostawia radnym, czy to będzie rondo im. Sienkiewicza czy Henryka Sienkiewicza. Powiedziała, że za wnioskiem nie stoi żadne gremium polityczne, żadne lobby poza tym, które podpisało wniosek, czyli nauczyciele, uczniowie, rodzice, reprezentowani przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. Nie jest to decyzja polityczna, a jedynie decyzja, która chciała jakby ubiec to, co może się wydarzyć, czyli nadanie rondu jakiegoś imienia, które nie będzie nawiązywało do tego miejsca, czyli do pobliskiej szkoły.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że zapewne nikt z radnych nie miał przekonania, że to decyzja polityczna i trudno powiedzieć, że radni są przeciwni, ale jeśli są wątpliwości każdy z radnych się wypowie.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że nie miałby nic przeciwko, by w przyszłości nazywać także inne ronda, np. im. Gen. Romana Abrahama, Bohaterów Monte Cassino, itp. Dodał, że są miasta, w których ronda nie mają bezpośredniej łączności z ulicami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że tylko dlatego, że są przepisy, które regulują kwestię nazewnictwa poprosiła radcę prawnego o zajęcie stanowiska, czy jest to zgodne z prawem. Czy w myśl przepisów możliwe jest nadanie tego samego imienia dwóm miejscom, które są identyfikowane komunikacyjnie. Pani radca prawny stwierdziła, że nie ma przeszkód formalnych. Stanowisko było niezbędne, ponieważ radni podejmując decyzję muszą mieć pewność, że jest zgodna z prawem, czyli jeśliby byłaby jakaś przeszkoda formalna pani radczyni, by ją wskazała, ale jej nie ma. Rada musi działać w granicach prawa.

Radny Stanisław Dominiczak poprosił by wnioskodawca określił dokładną nazwę ronda.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że w związku z tym prosi panią w-ce dyrektor żeby doprecyzowano nazwę własną ronda.

Maria Jóźwiak, w-ce dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni powiedziała, że jeśli, jako osoba reprezentująca szkołę może przedstawić propozycję szkoły, to jest za tym żeby rondo nazywało się: Rondo im. Henryka Sienkiewicza z czego wszyscy wymienieni we wniosku będą zadowoleni i wdzięczni.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w kwestii formalnej należy dopisać imię patrona szkoły. Dodała, że przychyla się do poparcia wniosku, a to, że LO nie jest umiejscowione bezpośrednio przy ul. Sienkiewicza w niczym nie przeszkadza.
Komisje Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały złożony wniosek organów szkoły im. Henryka Sienkiewicza i wnioskuje za tym, żeby przygotować projekt uchwały i nadać nazwę: Rondo im. Henryka Sienkiewicza.


Pkt 7
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka odczytała pismo Ośrodka Szkolenia Psów, Czasowa Opieka Nad Zwierzętami „ISKRA" z terenu gminy Golina w województwie wielkopolskim w sprawie propozycji usługi przyjmowania na pobyt czasowy i opieki wyłapanych bezdomnych zwierząt (załącznik nr 11) oraz pismo pana burmistrza Miasta i Gminy Września ww sprawie (załącznik nr 12).


Komisje Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie stoją na stanowisku, że Gmina Września ma swoje potrzeby zaspokojone poprzez prowadzenie własnego schroniska i z tej oferty nie skorzysta.


Pkt 8
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła, by przewodniczący komisji przygotowali sprawozdania z pracy komisji.


Pkt 9
O godz. 17.30 przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
z up. Radny
/-/Waldemar Bartkowiak

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak

Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/radny Ryszard Szwajca

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

sporządzono
2012-12-14 przez Jolanta Cypryańska
udostępniono
2012-12-14 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
917
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.