Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1122 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 30 stycznia 2013 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Anna Ratajczyk-Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy.


b)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.


c)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka.


d)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, a w uzasadnieniu zapisane jest, że jest już konkretny nabywca.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest nabywca zainteresowany zakupem nieruchomości, jednak w przetargu może brać udział każdy, przebić obecnego zainteresowanego i stać się nabywcą.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że Gmina wystąpiła o włączenie tych terenów do strefy i podział będzie skutkował tym, że trzeba będzie jeszcze raz podjąć uchwałę o włączeniu do strefy pozostałego fragmentu. Potencjalny nabywca jest na tyle wiarygodny, że Gmina zdecydowała się wydzielić ten grunt i wystawić na sprzedaż.

Radny Mirosław Zgolinski zapytał, czy wiadomo co tam powstanie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że powstać może tylko to, co zostało zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku.


e)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września.


Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy budynek jest zamieszkały?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w budynku nikt nie mieszka.

f)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej.


g)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.


h)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy zmienią się stawki opłaty targowej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie zmienią się stawki opłaty targowej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.


i)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, o ile wzrosną górne stawki opłat?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że o 10%, ale są to górne stawki i nie są to stawki obowiązujące, które funkcjonują na rynku są w rzeczywistości mniejsze. Są to ogólne stawki, których nie można przekroczyć.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy obecnie obowiązuje uchwała, która ogranicza górne stawki, które to w rzeczywistości są niższe?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że projekt uchwały jest zmianą uchwały XII/168/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie są maksymalne stawki w uchwale XII/168/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nieco niższe od proponowanych w tej chwili.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.


j)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, kto będzie decydował o tym, jakie zdarzenie losowe kwalifikuje się do uzyskania pomocy materialnej? Kto jest kompetentny żeby to orzec?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że są różne definicje zdarzenia losowego. Według prokuratora wyszczególnienie niektórych z tych zdarzeń jako, że są to zdarzenia losowe może być mylne i uznane za zbiór zamknięty. Chodzi o to, że jest obawa, że nie będzie można dodać do tego zbioru jakiegoś zdarzenia.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że zapytał, co się stanie jeśli ktoś uzna, że dane zdarzenie nie kwalifikuje się do udzielenia pomocy?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że uchwała nie była katalogiem zamkniętym.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).


k)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy dotyczy to wszystkich na terenie gminy, czy korzystać mogą też, np. szkoły ponadgimnazjalne?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że prace społecznie użyteczne mogą być realizowane w instytucjach samorządowych, w jednostkach organizacyjnych samorządu i nie jest powiedziane w jakich jednostkach organizacyjnych samorządu, czy tylko samorządu gminnego, czy powiatowego. Mogą być też organizowane w organizacjach poza samorządowych, świadczących pomoc charytatywną, natomiast kwestia zorganizowania tych prac i nadzorowania osób, które wykonują prace jest zawsze problemem. Dodała, że jeśli jest taka potrzeba, to zachęca, aby szkoły ponadgimnazjalne zwróciły się z taką propozycją, bo jak najbardziej mogą.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czym się kierowano przydzielając poszczególne osoby do poszczególnych miejsc? Przydział jest zróżnicowany, wobec czego, czy są jakieś konkretne zadania do wykonania i dyrektorzy wnioskowali za tym zakresem robót, a OPS będzie to kontrolował, przydzielając ilość osób do wykonania zadań?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że liczba osób, które będą wykonywały prace społecznie użyteczne jest uzgadniana zawsze z dyrektorami jednostek. Jeżeli są w stanie taką liczbę jaką proponują zorganizować i nadzorować taką otrzymują.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy OPS kontroluje to czy rzeczywiście jest potrzeba przydzielenia tylu osób?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że tak. Dyrektor każdej jednostki wszystko dokumentuje i na podstawie swoich potrzeb ocenia zapotrzebowanie. Natomiast jeżeli OPS wie czym dysponuje i jakie ma możliwości uzyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy to wyraża zgodę albo nie. Plan prac społecznie użytecznych jest dostarczany do Powiatowego Urzędu Pracy i znając możliwości jeszcze raz podejmowane są dyskusje, np. jak długo mogą być wykonywane te prace. Zainteresowanie jest duże, środki w miarę ograniczone, ale na takie ilości osób zawsze wystarczają.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.


l)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, kto może wystąpić z wnioskiem? Jak będzie wyglądał proces wnioskowania i opiniowania?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że kwestią tą będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że dotychczas rodzice występowali z wnioskami do wydziału. Mogli je też złożyć w szkole i były dostarczane w większej ilości do Gminy, ale tak czy inaczej każdy musiał być rejestrowany w urzędzie.
Dodał, że panu radnemu chodziło chyba o wyprawkę szkolną w przypadku której rodzice, którzy muszą spełnić odpowiednie kryterium dochodowości występują do dyrektorów, a następnie dyrektorzy do burmistrza.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.


ł)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, z czego wynika wysokość kwoty?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że po pierwsze z doświadczeń z poprzednich lat. Z tego ile jest chętnych osób do skorzystania z tego programu, oraz z tego, że Gmina nie chce dać więcej niż to, co otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu. Czyli żeby udział był % taki sam, jak w poprzednim roku.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


m)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok. Przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, gdzie będzie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że we Wrześni w okolicach schroniska dla zwierząt.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.


Pkt 4
Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy prawdą jest, że lokalizacja PKS-u będzie znajdowała się na terenie PKP, w miejscu gdzie w tej chwili parkują pojazdy? Dodał, że jeśli tak, to będzie to problem dla osób parkujących pojazdy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się Tonsil, w ramach obiektu zaplanowanego w tym miejscu, czyli galerii handlowej, fragmentem tego obiektu ma być dworzec PKS. Dodał, że nie posiada informacji, by przedstawiciele PKS nie dogadywali się z przedstawicielami PKP.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.50 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

sporządzono
2013-02-28 przez Jolanta Cypryańska
udostępniono
2013-02-28 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
416
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.